Uloguj se

Poslovni podaci

.: Pun naziv pravnog lica: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE RADIANT D.O.O.

.: Skraćeni naziv pravnog lica: RADIANT D.O.O.

.: Naziv i šifra delatnosti: NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO - 4690

.: Godina osnivanja: 2001

.: Sedište: BEOGRAD, MIŠKA JOVANOVIĆA 16-18

.: Matični broj: 17323563

.: Poreski identifikacioni broj: 100270476

.: Tekući račun za redovno poslovanje: BANCA INTESA 160-397003-33, POŠTANSKA ŠTEDIONICA 200-2721770101033-24

.: Direktor: NENAD KECOJEVIĆ